ดูดวงแม่นๆ เช็คดวง ดูดวงออนไลน์ ดวงชะตา ทำนายดวง ดูดวงเนื้อคู่แม่นๆ

กราฟชีวิต ตามตำราพรหมชาติของไทยโบราณ

ชะตาราศีประจำปีเกิด     ปีนี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไร ดวงดี ดวงร้ายแค่ไหน

           ชายหรือหญิงใด ต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตกนั้น จะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้น โดยถ้าเจ้าชาตาประจำ เกิดเป็นชาย ให้ นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางขวามือ (ย้อนเข็มนาฬิกา) ให้ครบอายุปัจจุบัน และถ้าเจ้าชาตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้น อายุจากเจดีย์ โดยเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางซ้าย (ตามเข็มนาฬิกา) จนครบอายุ ปัจจุบัน

พยากรณ์ ชะตาชีวิต อายุปี ตามตำราพรหมชาติของไทยโบราณ

 

 

 


ปีนี้  เจ้าชะตาตฉัตรทอง พยากรณ์ ว่า

เพศชาย อายุ 19, 31, 43, 55, 67

           เพศชาย ท่านตกฉัตรทอง ท่านว่า ปีนี้จะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่เดือนร้อนเลย มีแต่ความสุขสบายใจ
ในเรื่องสุขภาพค่อยไม่เจ็บมีไข้ อาจเจ็บไข้บาง แต่เล็กน้อย ไม่นานก็หายดี เรื่องการเดินทางสวัสดีมีชัย ปลอดภัยแคล้วคลาด แต่ไม่ควรประมาทอาจต้องอุบัติเหตุให้เป็นเรื่องวุ่นวายใจหรือเสียทรัพย์เล็ก น้อย
ในเรื่องของคู่ครองปีนี้ท่านว่า อาจต้องพบรักแท้ เป็นคนมีชื่อเสียง อำนาจวาสนาพอควร

ในด้านการงานปีนี้อาจได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง และมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชู หากแต่ต้องเดินทางจากถิ่นฐานหรือสถานเคหะที่เคยอยู่ โดยภาพรวมในปีนี้ถือเป็นได้รับฉัตรทอง มักต้องแต่เรื่องดีเป็นมงคลต่อตนเอง และญาติมิตรเสมอ

แลถ้าตก ฉัตรทอง ในปีนี้จะมีแต่ความสุข ความสบายใจ จะได้ประสบโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ถ้าทำราชการ ก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน ถ้าค้าขายก็จะร่ำรวย จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ในปีนี้ดีมาก

เพศหญิง อายุ 19, 31, 43, 55, 67

          เพศหญิง ท่านว่าตกฉัตรทอง ท่านว่า ปีนี้จะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่เดือนร้อนเลย มีแต่ความสุขสบายใจ
ในเรื่องสุขภาพค่อยไม่เจ็บมีไข้ อาจเจ็บไข้บาง แต่เล็กน้อย ไม่นานก็หายดี เรื่องการเดินทางสวัสดีมีชัย ปลอดภัยแคล้วคลาด แต่ไม่ควรประมาทอาจต้องอุบัติเหตุให้เป็นเรื่องวุ่นวายใจหรือเสียทรัพย์เล็ก น้อย
ในเรื่องของคู่ครองปีนี้ท่านว่า อาจต้องพบรักแท้ เป็นคนมีชื่อเสียง อำนาจวาสนาพอควร

ในด้านการงานปีนี้อาจได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง และมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชู หากแต่ต้องเดินทางจากถิ่นฐานหรือสถานเคหะที่เคยอยู่
โดยภาพรวมในปีนี้ถือเป็นได้รับฉัตรทอง มักต้องแต่เรื่องดีเป็นมงคลต่อตนเอง และญาติมิตรเสมอ

แลถ้าตก ฉัตรทอง ในปีนี้จะมีแต่ความสุข ความสบายใจ จะได้ประสบโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ถ้าทำราชการ ก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน ถ้าค้าขายก็จะร่ำรวย จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ในปีนี้ดีมาก